logotype

Wigilia w Ambasadzie RP w Rzymie

13.12.2017, na zaproszenie Jego Ekscelencji Janusza Kotańskiego, Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej, przedstawiciele Papieskiego Kolegium Polskiego na czele z ks. Dariuszem Drążkiem uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym w Ambasadzie RP.

 

Na zaproszenie Ambasadora odpowiedziało wielu gości, wśród których nie zabrakło m.in. JE ks. abpa Edwarda Nowaka, rektorów Uniwersytetów rzymskich, pracowników dyplomacji, a także duchownych i osób konsekrowanych. Naszą wspólnotę reprezentował ks. Rektor wraz z pracownikami świeckimi i księżmi studentami. 

Pan Ambasador na początku spotkania złożył wszystkim wyrazy wdzięczności za przyjęcie zaproszenia oraz złożył życzenia świąteczne. Po podzieleniu się opłatkiem i śpiewie kolęd był czas na posiłek oraz rozmowy.