logotype

Doktorat ks. Pawła Barana

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Wacława, męczennika oraz jednego z patronów Bazyliki archikatedralnej na Wawelu (28 IX 2017), nasz kolega, ks. Paweł Baran, pochodzący z miasta rozciągającego się u stóp Wzgórza Wawelskiego, dzielnie obronił dysertację doktorską na temat: Le quattro tempora e le rogazioni nel XX secolo. Storia, teologia, riforma.  Promotorem pracy był ks. prof. Juan Rego Barcena. Obrona miała miejsce na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, na Wydziale Teologicznym, w Auli Papieża Benedykta XVI.

Po południu, w naszym Kolegium odbył się uroczysty obiad, na którym byli obecni mieszkańcy Kolegium oraz licznie zaproszeni goście z Rzymu oraz z Polski, wśród nich najbliższa rodzina ks. Pawła: Mama, Brat wraz z Małżonką oraz córeczką Zosią; ks. kard. Stanisław Ryłko, archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie;  ks. Tomasz Szopa, kanclerz Kurii Krakowskiej, który odczytał list gratulacyjny ks. abp. Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego; ks. prałat Paweł Ptasznik, kierownik Sekcji Polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu oraz rektor kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzymie; a także ks. Dariusz Drążek, rektor naszego Kolegium.  

Wspomniany wyżej ks. kard. Stanisław Ryłko wyraził wielki podziw dla tematu, który podjął w swojej pracy naukowej ks. Paweł. Ponadto, życzył nowemu doktorowi teologii, aby zdobyte w Rzymie doświadczenie oraz wiedza zaowocowały w jego posłudze Kościołowi w wymiarze lokalnym oraz powszechnym. My również dołączamy się do życzeń ks. Kardynała i życzymy naszemu Koledze odkrywania piękna powołania kapłańskiego w posługach Prefekta Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej oraz Ceremoniarza Archidiecezjalnego.