logotype

Wybory seniora i wieczór seniorski

Początek każdego roku akademickiego w Papieskim Kolegium Polskim jest związany z wyborem reprezentantów całej wspólnoty, czyli seniora i wiceseniora.

W środę, 20 października, po krótkiej kampanii wyborczej, odbyło się głosowanie. Wyłoniło ono tych, którym powierzyliśmy misję bycia przedstawicielami i organizatorami spraw dotyczących życia księży studentów w roku 2010/2011. Seniorem został wybrany ks. Rafał Skitek - archidiecezja katowicka, a jego najbliższym współpracownikiem, czyli wiceseniorem - ks. Tomasz Ślesik - archidiecezja poznańska.

Uroczyste i radosne rozpoczęcie pełnienia przez nich tych ważnych funkcji miało miejsce wieczorem 3 listopada br. Pierwszym akcentem &quo;wieczoru seniorskiego&quo; było ogłoszenie wyniku głosowania. Uczynił to przewodniczący komisji wyborczej, ks. Marcin Kowalski, który następnie wręczył ks. Rafałowi i ks. Tomaszowi insygnia w postaci charakterystycznych czapek seniorskich.

Ksiądz Rektor pogratulował Seniorom-elektom i wyraził wdzięczność za współpracę tym, którzy sprawowali tę funkcję w ubiegłym roku, czyli: ks. Dariuszowi Brzegowemu i ks. Sebastianowi Adamczykowi.

Nasi nowi przedstawiciele zaprezentowali zgromadzonym księżom swój &quo;sztab&quo;, tzw. ministrów, czyli tych spośród kolegiastów, którzy będą ich wspierać jako odpowiedzialni za różne sektory organizacji życia w Kolegium. Jak bywa co roku, tak i tym razem nie zabrakło części kabaretowej, w której m.in. przywitaliśmy i poznaliśmy lepiej księży rozpoczynających swój czas studiów w Rzymie.

Życzymy księżom seniorom siły, wytrwałości i pogody ducha w pełnieniu nowych zadań!