logotype

Dzień skupienia (mons. Luigi Cerchiaro)

Ostatni dzień skupienia w Kolegium Polskim w roku akademickim 2007/8 miał miejsce 29 maja 2008r. Prowadził go kapłan z 39-letnim stażem kapłańskim – mons. Luigi Cerchiaro z watykańskiego Sekretariatu Stanu. Tę liczbę lat posługi kapłańskiej don Luigi przypominał nam kilkakrotnie, niczym refren dobrze skomponowanej pieśni. To przypominanie miało coś z zadziwienia, ze świadomości jasno obranego kierunku w tym wszystkim, co przez te lata przyszło Mu czynić jako duszpasterzowi, wykładowcy czy ojcu duchownemu rzymskiego seminarium.

Don Luigi, zarówno w konferencji, jak i w kazaniu podczas Mszy św., skupił się na kapłaństwie; prościej – zachęcał, aby żyć i oddychać tym, że jestem księdzem. Językiem wiary, kształtowanym przez osobiste świadectwo, przypominał zgromadzonym w kaplicy księżom studentom, iż są kapłanami; że to, co akurat czynią lub będą czynić musi być związane z tożsamością kapłańską, która jest istotą ich życia, wszystko zaś inne stanowi swoistego rodzaju praktyczny komentarz do tego nadrzędnego powołania. Na zakończenie dnia skupienia usłyszeliśmy wymowne słowa, że „kapłanem jest się na zawsze i zawsze”. Rzetelne rozważenie tej myśli może być dla nas pożywnym pokarmem duchowym, aż do następnego dnia skupienia, który odbędzie się już po wakacjach.