logotype

Doktorat ks. Jana Słowińskiego

Czwartek 10 kwietnia był dla naszej wspólnoty dniem świętowania. Głównym bohaterem przeżywanych uroczystości był „świeżo upieczony” doktor prawa kanonicznego ks. Jan Słowiński (kapłan archidiecezji poznańskiej), który w auli Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego zaprezentował dysertację doktorską pt. „Perizia psichica nel processo matrimoniale canonico con particolare riferimento ai disturbi dell’orientamento sessuale” (Ekspertyza psychiczna w kanonicznym procesie małżeńskim ze szczególnym odniesieniem do zaburzeń orientacji seksualnej). Promotorem pracy ks. Jana był dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego PUL ks. prof. Manuel Jesus Arroba Conde (klaretyn), a recenzentami prof.ssa Claudia Izzi i prof. Cristian Begus.

Wyjątkowy przebieg i szczególną oprawę obrona pracy ks. Jana zawdzięcza obecności dwóch szacownych gości: ks. kard. Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego i wybitnego znawcy prawa kanonicznego, oraz Wielkiego Mistrza Zakonu Kawalerów Maltańskich, fra Matthew Festinga. Z ks. kard. Grocholewskim łączy ks. Jana między innymi wspólne pochodzenie z archidiecezji poznańskiej. Jego Wysokość fra Matthew Festing reprezentował natomiast wspólnotę Kurii Generalnej Kawalerów Maltańskich, u których ks. Jan sprawuje swą codzienną posługę duszpasterską.

Księdzu Janowi gratulujemy wspaniałej obrony i wyśmienitej oceny zaprezentowanej pracy. Życzymy dalszego owocnego rozwoju, a zwłaszcza wszystkiego co potrzebne do kontynuacji podjętego niedawno studium Roty Rzymskiej.