logotype

Rekolekcje Wielkopostne (ks. A. Adamski COr)

W dniach od 15 do 17 lutego 2008 roku w naszym Kolegium odbyły się nasze wspólne Rekolekcje Wielkopostne. Towarzyszył nam w nich ks. Adam Adamski COr, filipin, profesor filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czas rekolekcyjnego zamyślenia skupił się na podstawowym wymiarze naszego kapłańskiego życia – na aksjomacie wiary. Wobec wielu problemów, niepowodzeń, kryzysów, nigdy nie może zabraknąć kapłanowi żywej wiary w Boga, który mu wciąż towarzyszy i podtrzymuje w każdym jego działaniu. 

Nauki Ojca Rekolekcjonisty pomagały nam lepiej zrozumieć, co to znaczy służyć Bogu w Kościele. Każdy z nas powinien być odpowiedzialny za to, co mu zostało powierzone i powinien swoje zadanie wypełniać w duchu posłuszeństwa Bogu, który go powołuje. Nie jest więc najważniejsze w naszej codzienności to, czym karmią nas media, którym często się poddajemy; nie zależy też bezpośrednio od nas to, co dzieje się w najdalszych zakątkach świata. Dla kapłana ważne jest tu i teraz, i na tym trzeba nam się skupić.
Przeszliśmy drogę tych rekolekcji po raz kolejny zgłębiając postawy ewangelicznych świadków, tych z kart Biblii, ale również tych z czasów nam bliższych, którzy na Ewangelii swoje życie budowali.

Najważniejsze w naszym życiu kapłańskim jest pełnić wolę Boga.

Nie można czekać na lepsze czasy! Ważne w naszym życiu jest to, co robimy teraz! Jeżeli Bóg nam daje jakikolwiek czas, to znaczy, że mamy w tym czasie coś do zrobienia. Trzeba zaakceptować „tu” i „teraz”, bo każde „tu” i „teraz” to czas łaski od Pana. 
(z nauk rekolekcyjnych ks. Adama Adamskiego)