logotype

Dzień skupienia (o. B. Degórski OSPPE)

Cnocie pokory, wyrażającej się w postawie zasłuchania w głos Boga i w posłuszeństwie wobec Jego woli, poświęcony był kolejny z naszych dni skupienia.

Ojciec Bazyli Degórski, paulin, profesor patrologii na Angelicum i Teresianum, w konferencji odwoływał się do myśli św. Hieronima. Ów święty, w przemówieniach kierowanych do mnichów, wskazywał na pychę, jako główne zagrożenie życia duchowego w stanie kapłańskim i zakonnym. To właśnie pycha, będąca kwintesencją grzechu szatana, jest przyczyną ciągłego niezaspokojenia ambicji, poczucia samowystarczalności, lekceważenia drugiego człowieka, a w konsekwencji odrzucenia samego Boga. Teksty liturgii słowa, wysłuchane przez nas w czasie wspólnotowej Eucharystii, przyniosły przesłanie potwierdzające sens nauk wysłuchanych w czasie konferencji. Samuel – otwarty na słowo Boga, Jezus – w zaciszu oraz odosobnieniu dialogujący z Ojcem, to przykłady pokornego stanięcia przed Panem, które ma być podstawą życia kapłańskiego. 
Na koniec dnia skupienia, z racji zbliżającego się wspomnienia św. Pawła, pierwszego mnicha oraz z okazji 700-lecia założenia zakonu paulinów, życzyliśmy Ojcu Bazylemu radosnego świętowania!