logotype

Dzień skupienia (o. S. Tasiemski OP)

12 listopada odbył się w naszym domu kolejny dzień skupienia, tym razem prowadzony przez o. Stanisława Tasiemskiego OP – pracownika polskiej sekcji „Radio Vaticana” oraz duchowego opiekuna polskich pielgrzymów przybywających do Wiecznego Miasta. Tematyka kazania wygłoszonego przez o. Stanisława w czasie wspólnej Eucharystii dotyczyła kwestii wysiłku wiary we współczesnym świecie. Kaznodzieja odwołał się między innymi do przykładu radykalnej wiary patrona dnia – św. męczennika Jozafata Kuncewicza, zwanego „duszochwatem”. Wieczorna konferencja poświęcona była zagadnieniu kapłańskiej samotności w kontekście przemian zachodzących we współczesnym świecie. O. Stanisław ukazywał pozytywny wymiar braterstwa kapłańskiego. Podkreślał między innymi potrzebę wzajemnego ubogacania się poprzez dyskusje, wspólne zainteresowania, ale i radosny oraz twórczy wypoczynek wspólnotowy. Przestrzegał przed ucieczką w nowe formy samotnictwa, którym wydają się sprzyjać między innymi niektóre osiągnięcia technologiczne (telewizja, anonimowość wirtualnego świata internetu) oraz przed skrajnym indywidualizmem, wyrażającym się choćby w nieuporządkowanym pragnieniu robienia kariery. Wielu z nas zapadło w pamięć powiedzenie jednego z duchowych mistrzów o. Stanisława: „Najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi jest szczęśliwy ksiądz. Najbardziej nieszczęśliwym jest ...nieszczęśliwy ksiądz”. Konkluzją konferencji była zachęta do głębokiego, osobistego życia modlitewnego. W tym duchu zakończyliśmy skupienie wspólną adoracją eucharystyczną.