logotype

Wieczór seniorski

Wybory na Seniora Kolegium, które odbyły się 22.10.2007, wyłoniły nowych reprezentantów wspólnoty kolegiackiej na rok akademicki 2007/2008. Kolegium było świadkiem bezprecedensowego przypadku przedłużenia kadencji urzędującego seniora, którym pozostał na kolejny rok ks. Wojciech Wójtowicz. Wiceseniorem został wybrany ks. Bartłomiej Matczak. W dniu 07.11.2007 seniorzy elekci podczas tradycyjnego wieczoru seniorskiego objęli urząd otrzymując czapki seniorskie. Jest to stary obyczaj kolegiacki, którego i dziś nie zaniedbujemy, a który jest częścią rytuału tego wieczoru, konsolidującego i nastrajającego optymistycznie wszystkich mieszkańców domu na rozpoczęty rok akademicki. Obu seniorom życzymy owocnej posługi i satysfakcji z efektów swojej pracy na rzecz wspólnego dobra całej braci kolegiackiej, a ustępującemu wiceseniorowi ks. Michałowi Szawanowi dziękujemy za zeszłoroczną pracę na rzecz wspólnoty i życzymy nieustannego powodzenia.