logotype

Inauguracja roku. Imieniny Rektora

Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 w Papieskim Kolegium Polskim połączona była z imieninami księdza Rektora Tadeusza Karkosza. Uroczystość odbyła się w kilka dni po wspomnieniu św. Jana Kantego, patrona Kolegium, którego pamięć również uczczono. W związku z tym wydarzeniem wspólnota kolegiacka gościła w swoich progach wielu znakomitych gości, z ks. abpem Szczepanem Wesołym (który przewodniczył uroczystej wieczornej Eucharystii), abpem Edwardem Nowakiem, panią Ambasador Hanną Suchocką, oraz polskimi kapłanami pracującymi w różnych dykasteriach watykańskich.