logotype

Dzień skupienia

Pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia w Papieskim Kolegium Polskim poprowadził o. Józef Polak SJ z polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Podczas Eucharystii, która rozpoczynała dzień skupienia, rekolekcjonista zachęcał kolegiastów, aby we własnym życiu odkrywali w sobie na nowo gorliwość w powołaniu kapłańskim, podając za przykład patrona dnia, jezuickiego męczennika z XVII wieku, św. Jana de Bereuf.

Wieczorna konferencja poświęcona była sprawom misji. Wybór takiego tematu, pozornie zdawać się mogło odległego od powszednich problemów przeciętnego rzymskiego studenta, uzasadniono zbliżającą się tzw. Niedzielą misyjną w Kościele. Ojciec Józef dzielił się własnym doświadczeniem misyjnym krótkiej pracy w Kazachstanie, oraz jak na radiowca przystało, wysłuchaliśmy zebranych przez niego w radiu świadectw polskich misjonarzy z różnych zakątków świata. Niewątpliwie w naszej pamięci pozostanie świadectwo o szczególnym szacunku i ukochaniu Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa przez tych, którzy otrzymali kapłana do swoich wspólnot po wielu dziesiątkach lat komunistycznego prześladowania w Rosji. Ojciec zachęcił nas do poszukiwania w swoim życiu prób odpowiedzi na powołanie misyjne, do którego zaproszony jest każdy katolik. Dzień skupienia zakończył się adoracją Najświętszego sakramentu i nabożeństwem różańcowym.