logotype

Nowy Rektor Papieskiego Kolegium Polskiego

Od 13 lipca 2007 roku funkcję rektora Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie zaczął pełnić ks. dr Tadeusz Karkosz, zastępując na tym stanowisku ks. dra Marka Stępnia, który po upływie kadencji Rektora Kolegium rozpocznie pracę na Uniwersytecie Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie.

Ks. Tadeusz Karkosz jest kapłanem archidiecezji poznańskiej, doktorem teologii. W latach 1990-95 odbył studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, mieszkając w Papieskim Kolegium Polskim. W latach 1996-2002 pełnił funkcję rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a następnie był prodziekanem Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu i wykładowcą teologii dogmatycznej.

info i foto ze strony arch. poznańskiej