logotype

Rektorzy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie


Ks. Piotr Semenenko CR
1866-1872

Ks. Stefan Pawlicki
1873-1882

Ks. Karol Grabowski CR
1882-1888

Ks. Antoni Lechert CR
1888-1892

Ks. Paweł Smolikowski CR
1892-1915

Mons. Salvatore Baccarini CR
1915-1918

Ks. Paweł Smolikowski CR
1918-1920

Ks. Jakub Jagiełł‚a CR
1920-1927

Ks. Franciszek Komorowski CR
1927-1929

Ks. Tadeusz Olejniczak CR
1929-1933

Ks. Wł‚adysł‚aw Kwiatkowski CR
1933-1938

Mons. Andrzej Wronka
1938-1945

Mons. Fr. Jedwabski
1945-1946

Mons. Marian Strojny
1946-1949

Ks. Wł‚odzimierz Konopka SJ
1949-1954

Ks. Bronisł‚aw Zieliń„ski SJ
1954-1955

Ks. Ludwik Semkowski SJ
1955-1959

Mons. Wł‚adysł‚aw Rubin
1959-1964

Mons. Bolesław Wyszyń„ski
1965-1978

Ks. Józef Michalik
1978-1986

Ks. Marian Rola
1986-2001

Ks. Marek Stępień„
2001-2007

Ks. Tadeusz Karkosz
2007-2015

Ks. Dariusz Drążek
2016-