logotype

Goście-rezydenci

Ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski

Ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski (ur. 25.01.1937 r.), znany i ceniony znawca patrologii (literatura wczesno­chrześcijańska i teologia patrystyczna oraz antyk chrze­śc­ijań­ski), a także nauk filozoficznych i teologicznych. Zaangażowany w pracę m. in. w Instytucie Filologii Kla­sy­cznej UW; Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej PAN; Specjalizacji Patrologii PWT w Warszawie; Seminarium Du­chownym w Warszawie i Instytucie Patrystyki Au­gus­ti­nia­num w Rzymie oraz w Instytucie Wschodnim w Rzymie (w tym czasie przebywa gościnnie w Kolegium); troskliwy opiekun biblioteki kolegiackiej, organizator interesujących wycieczek po Rzymie starożytnym dla księży stu­den­tów (na zdjęciu: w Ostii Antycznej).